WhirlpoolData – Phần Mềm Lấy Báo Cáo Tài Chính Định Dạng Excel từ Vndirect

Phần mềm WhirlpoolData có thể giúp các bạn phân tích cổ phiếu nhanh hơn. Không cần nhập tay báo cáo tài chính từ pdf sang excel nữa. Các bạn có thể gõ ticker vào rồi bấm download, phần mềm sẽ tự động lên vndirect.com.vn và lấy báo cáo tình của 5 năm gần nhất và bỏ vào 1 file excel để các bạn phân tích. Các bạn có thể lấy nhiều mã cùng lúc bằng cách gõ ticker cách nhau bằng dấu phẩy. Ví dụ GAS,PVS,FPT

Ngoài ra , phần mềm WhirlpoolData còn có dữ liệu M&A cho các công ty ở việt nam, vẽ chart cho technical analysis và dữ liệu vĩ mô. Hiện phần mềm đang trong giai đoạn thử nghiệm và hoàn toàn free. Dữ liệu M&A sẽ được update hàng tháng.
Whirlpooldata

Các bạn có thể update dữ liệu M&A bằng cách nhấn vào nút “refresh” phía trên bảng dữ liệu M&A.

 

Các báo cáo tài chính trên Mac down về sẽ được lưu ở DESKTOP. Còn trên windows sẽ được lưu ở DESKTOP từ bản 2.0 (trong cùng thư mục của chương trình ở bản 1.2)

Link down WhirlpoolData:

Phiên bản 2.0:

–    WhirlpoolData cho Windows
–    Link dự phòng cho win 8,8.1 và 10
**Update thêm lựa chọn download Backup source từ cafef. Thêm tính năng charting, bảng giá, dữ liệu vĩ mô.

Phiên bản cũ của WhirlpoolData:

Phiên bản 1.2:

–    WhirlpoolData cho Windows
–    WhirlpoolData cho MacOS
–    Whirlpool data bản hỗ trợ tốt cho Windows 7 và XP
**Update thêm lựa chọn download theo quý.

Phiên bản 1.0+1.1 (Ngừng hỗ trợ):

– WhirlpoolData cho Windows
– WhirlpoolData cho MacOS

Hướng dẫn sử dụng WhirlpoolData:

–  Download nhiều mã bằng cách gõ mã cách nhau bằng dấu phẩy ví dụ:   GAS,FPT,VNM

– Các bạn có thể download dữ liệu tốc độ cao bằng cách chọn Backup Source. Dữ liệu down về được làm sẵn theo format 4 năm từ cafef

-Các bạn cần cài đặt chrome để download bằng Default source. Program sẽ mở 3 cửa sổ chrome 1 lần để lấy data từ vndirect.

Whirlpooldata charting
Vẽ chart phân tích kỹ thuật

a>

Bảng giá
Bảng giá chứng khoán
Dữ liệu M&A
Dữ liệu M&A